HelpCenter

Sätta upp VPN i Draytek

 

Börja med att konfa huvudbrandväggen för att tillåta anslutningar på po 8443 med angivet användarnamn och lösenord. Enable.

Till den brandvägg som ska anslutas tillåt TR069

Ange adress samt inlogg och lösen

https://(IP till huvudbrandvägg):8443/ACSServer/services/ACSServlet

 

Nu ska satelitbrandväggen finnas med i listan på huvudbrandväggen

Tänk på att klockan behöver vara samma på de olika brandväggarna. Det är en del av krypteringsnyckeln som krävs för en stabil VPN.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.