HelpCenter

Plustjänster

Din Centrex-anknytning kan, utöver webgränssnittet, kontrolleras via plustjänster. Följande plustjänster kan användas via din telefon.

 

Vidarekopplingar

Direkt:

Aktivera: *21*<nummer>#

Inaktivera: #21#

Fördröjd:

Aktivera: *61*<nummer>#

Inaktivera: #61#

Vid upptaget:

Aktivera: *67*<nummer>#

Inaktivera: #67#

 

Svarsgrupp/kösystem

Inloggning: *75*<svarsgruppsnummer>#

Utloggning: #75*<svarsgruppsnummer>#

 

Överflytta pågående inkommande samtal

#<nummer>#

Där <nummer> avser det telefonnummer eller kortnummer som överflyttningen skall ske till.

För att ta tillbaka samtalet tryck *.

Lägg på luren för att genomföra överflyttningen.

OBS endast inkommande samtal kan kopplas.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.