HelpCenter

PDF manualer

Telekompaniet Centrex

Snabbbguide Telekompaniet - Cisco SPA525

Manual - Cisco SPA525
Manual - Gigaset C610
Manual - Cisco SPA300 Serien

 

Användande av basfunktioner i SPA525G2

Ställa in samtalsvolymen: För att justera volymen när du är i ett samtal så trycker du ”+” på volymknappen för att öka volymen, eller tryck ”-” för att sänka volymen. Tryck på Set när du är klar. Genom att trycka på volymknappen under ett samtal justeras volymen på telefonens ringsignal. Använda sekretess: För att stänga av mikrofonen, högtalare, eller headsetets mikrofon trycker du Mute. Den knappen lyser då rött. Tryck Mute igen för att slå på mikrofonen. Att sätta ett samtal i vänteläge: Du sätter ett samtal i väntläge genom att trycka på knappen ”Förfrågan / Håll. En serie ljudsignaler anger samtal är parkerat. För att återuppta ett samtal trycker du på ”Förfrågan / Håll igen” eller den blinkande röda linjeknappen. För att avsluta ett samtal: • Om du använder luren - lägg på denna eller tryck på programstyrda knappen Avsluta. • Om du använder högtalartelefonen - genom att trycka på Speaker. • Om du använder headsetet - antingen trycker du på headsetknappen (fast) eller byt mottagaren (trådlöst). Returnera ett missat samtal: • Om skärmen visar ett missat samtal, tryck på ”Ring Rtn” att återvända samtalet. • Om skärmen inte visar ett missat samtal, välj ett samtal från Missed Call listan. Se "Visa en lista över missade samtal" på sidan 40. Välj det samtal som du vill återvända och tryck på Ring. Om samtalet kom från ett fjärrnummer eller en extern linje, kan det vara nödvändigt att ändra samtalet innan du ringer det. Tryck på Redigera för att ändra numret genom att använda den mjuka knappar och knappsats. Om du vill visa samtalshistorik listor: STEG 1 Tryck på Inställningar. STEG 2 Bläddra till Samtalshistorik och tryck på Select. STEG 3 Välj listan samtalshistorik som du vill visa. Tillgängliga samtalshistorik listor är: • Alla samtal - Visar alla samtal som ringts, mottagna och missade på telefonen. • Missade samtal - Visar de senaste 60 missade samtal. • Mottagna samtal - Visar nummerpresentationen av de sista 60 besvarade samtal. • ringda samtal - Visar alla samtal som rings från telefonen. STEG 4 Tryck på ”Välj” för att visa listan. Industrivägen 11, 171 48 Solna 0200-777 000 www.telekompaniet.se För att ändra en ringsignal: STEG 1 Tryck på Inställningar. STEG 2 Bläddra till användarinställningar och tryck på Välj. STEG 3 Bläddra till Inställningar för ljud och tryck på Välj. STEG 4 Bläddra till den anknytning som du vill välja en ringsignal och tryck på Höger Piltangent. STEG 5 Bläddra igenom ringsignaler och tryck på Välj för att välja den markerade ringsignalen för denna anknytning. Tryck Play för att höra den markerade ringsignalen .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.