HelpCenter

Guide till home.telekompaniet.se

Min användare

 

Profiler

 

Kalender

Här ställer du in om en profil ska aktiveras eller inaktiveras ett specifikt datum eller klockslag. Om du klickan på kl 17 så får du sedan välja om du vill att det ska upprepas ex. varje vardag.

 

Inställning av specifik profil (ex. Tillgänglig)

 

Allmänt

Ange ett meddelande som endast syns internt inom företaget för telefonisten.

 

Nummervisning

Här kan du välja vilket nummer som ska visas för den du ringer till. Du kan välja ett nummer att visa från den fasta telefonen och ett annat från mobilen. De nummer som finns att välja mellan är samtliga nummer som ni har hos oss och ni själva tillåtit att vara valbara.

 

Vidarekopplingar

Ange vart du vill att samtalen vidarekoppas när du ej är nåbar av olika skäl som upptaget, ej svar eller avstängd telefon.

 

Parallellringning

Här anger du vart det ska ringa på dig. Bara fast, bara mobil, fast och mobil samtidigt eller först den fasta och sedan till mobilen med fördröjning.

 

Köinlägg

Välj vilka köer du ska vara inloggad i när denna profil är aktiv.

 

Om Mig

Fortsättning följer...

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.